XX Valtakunnalliset Haavapäivät

Tervetuloa XX Valtakunnallisille Haavapäiville Helsinki Congress Paasitorniin!

XX Valtakunnalliset Haavapäivät järjestetään Helsinki Congress Paasitornissa 2.-3.2.2017. Koulutuspäivät ovat järjestyksessään kahdennetkymmenennet ja päivien ohjelma mukailee aihepiireiltään vuoden 1997 Valtakunnallisten Haavapäivien ohjelmaa: Mitä uutta haavanhoidossa ja säärihaavapotilaan hoito. Juhlavuoden RetroHaavapäivien teemana onkin ”Helmiä ja nostalgiaa”.

Koulutus on tarkoitettu Teille, jotka vasta aloitatte polkuanne haavanhoidossa mutta myös kaikille Teille, jotka olette olleet mukana seuraamassa hoidon ja diagnostiikan kehittymistä viimeisten 20 vuoden aikana. Koulutus tarjoaa uusinta tutkittua tietoa, mutta myös vanhan kertausta.

Koulutuspäivillä on ensimmäistä kertaa käytössä ladattava mobiilisovellus sekä aikaisemmista koulutuksista tuttu Viestiseinä.

Mobiilisovelluksen voi ladata Windows, iOS ja Android -laitteisiin tai käyttää sitä m.eventos.fi/haavapaivat -osoitteen kautta. Ladattava mobiilisovellus löytyy käytössäsi olevan älypuhelimen tai tabletin sovelluskaupasta Eventos Mobile -nimellä. Mobiilipalvelun lataamiseksi tarvitaan pin-koodi, joka on 0202.  Eventos Mobile -palvelu mahdollistaa osallistujien sujuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen niin luennoitsijoiden kuin järjestäjän kanssa koulutuspäivien aikana. Eventos Mobilesta löytyy Valtakunnallisten Haavapäivien ohjelma, luento- ja posteritiivistelmät sekä näyttelyyn osallistuvien yritysten esittelyt.
 

Koulutuspäivät käynnistyvät torstaina päivien avauksen jälkeen juhlapuheella ja Paasitornin esittelyllä. Aamupäiväsessiossa saamme vastauksia siihen, miksi haava ei parane, opimme mitkä sairaudet voivat vaikuttaa kroonisten säärihaavojen syntyyn ja niiden taustalla. Lisäksi syvennämme tietoamme haavapotilaalle tehtävistä verisuonitutkimuksista ja millä indikaatioilla kyseisiä tutkimuksia tehdään. Torstaina iltapäivän pääsessiossa perehdymme säärihaavapotilaan hoitotuotteen valintaan, palauttelemme mieleen säärihaavapotilaan elämäntapaohjauksen merkitystä ja hoitoon sitouttamista sekä kuulemme esityksen Euroopan haavanhoidon kattojärjestön, European Wound Management Association (EWMA), haavanhoidon suositusten tekemisestä.  
Rinnakkaistapahtumana torstaina iltapäivällä on lääkäreille oma sessionsa, jonka teemana on "Oireesta diagnoosiin". Kyseisessä sessiossa annetaan konkreettisia työkaluja haavapotilaan kohtaavalle lääkärille kuten esim. mitä tutkimuksia lääkäri voi tehdä haavadiagnoosin alkuselvittelyksi sekä milloin, miten ja ketä konsultoida jatkon suhteen.  

Torstaina iltapäivällä järjestetään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n vuosikokous, jonne kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Koulutuspäivän päättää Paasitornissa järjestettävä iltatilaisuus, jonka omavastuuhinta on 25 euroa. Iltatilaisuuden osallistujamäärä on tilan koon takia rajattu.

Perjantain aamupäiväsessiossa käymme läpi kudospuutoksen korjaamisen tekniikoita, saamme tietoa uusimmista haavanhoidossa käytössä olevista hoitomuodoista, käsittelemme alipaineimuhoidon kehitystä ja uusimpia tuulia tähän liittyen. Lisäksi syvennymme kroonisten haavojen paranemisen edistämiseksi käytössä oleviin lääketieteellisiin keinoihin. Perjantain iltapäiväsessiossa keskitymme ihosairauksien aiheuttamien haavojen lääkkeelliseen hoitoon ja paneudumme haavan paikallishoitona käytettävien biologisten tuotteiden kuten toukkien, iilimatojen yms. käyttöön.

Lounastauot on suunniteltu riittävän pitkiksi, jotta koulutuspäivien osallistujat ehtivät sekä ruokailemaan että kiertämään ammatillisessa näyttelyssä.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta on hyväksynyt XX Valtakunnallisten Haavapäivien 02.-03.02.2017 osalta erikoislääkärikoulutukseen teoreettiiseksi koulutukseksi seuraavat tuntimäärät erikoisaloittain:

10 tuntia          Ihotaudit ja allergologia, Plastiikkakirurgia, Yleislääketiede

8 tuntia            Kirurgia ja runkokoulutus

6 tuntia            Geriatria, Verisuonikirurgia

Ilmoittautuminen Valtakunnallisille Haavapäiville, tervetuloa!

 

Saapumisohjeet Paasitorniin