Abstraktiohje XXVI Valtakunnallisille Haavapäiville 2023

Harkitsetko abstraktin ja ePosterin lähettämistä Valtakunnallisille Haavapäiville 2023? Oletko tehnyt tieteellisen tutkimuksen? Onko mielessäsi jokin kehittämishanke tai tapausseloste? Nyt on loistava tilaisuus esitellä aiheesi Valtakunnallisilla Haavapäivillä 2023. Kannustamme ja rohkaisemme lähettämään omasi meille 12.3.2023 (aiemmin 26.2) mennessä, ohjeita alla:

Ohjeet Valtakunnallisten Haavapäivien 2023 ePosteriehdotusta kuvaavan abstraktin tekemiseen

Abstraktin ja ePosterin tarkoitus

Lähtökohtana haavaa sairastavan potilaan hoitoon ja haavojen ehkäisyyn liittyvä tieteellinen tutkimus, kehittämistoiminta/-hanke tai tapausseloste. Tarkoituksena on kuvata tutkimuksen/kehittämistoiminnan/hankkeen/potilastapauksen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi.

Abstraktin rakenne:

  • Tutkimuksen/kehittämistoiminnan/hankkeen/potilastapauksen otsikko
  • Tekijä(t) yhteystietoineen
  • Organisaatiot
  • Väliotsakkeina tutkimuksissa/kehittämistoiminnassa/hankkeissa: tausta/tarkoitus, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset
  • Väliotsakkeina potilastapauksissa: johdanto/tapauksen kulku/johtopäätökset
  • Abstraktin pituus on 2200 merkkiä. Abstraktin otsikon ja väliotsikoiden sanoja ei lasketa mukaan merkkimäärään
  • Abstrakti kirjoitetaan täydellisinä lauseina suomen tai ruotsin kielellä
  • Abstrakti ei saa sisältää kauppanimiä vaan tuotteista/lääkinnällisistä laitteista/lääkkeistä käytetään geneeristä ryhmää/vaikuttavaa ainetta sisältävää nimitystä, tai muu selkeä suomenkielinen määritelmä
  • Yrityksen/firman maininta vain kerran

Abstrakti lähetetään yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen shhy.eposteri@gmail.com 12.3.2023 klo 24 mennessä. Abstraktin hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan viimeistään 19.3.2023.

Hyväksytyn abstraktin esitteleminen ePosterina paikan päällä antaa oikeuden yhdelle tekijöistä maksuttomaan osallistumiseen Valtakunnallisilla Haavapäivillä torstaina 20.4.2023. Majoitus- ja matkakuluja ei korvata, eikä iltajuhlaa. ePosterit julkaistaan Valtakunnallisten Haavapäivien mobiilisovelluksessa.