Abstrakti- ja posteriohje

 

Abstraktin ja posterin tarkoitus

Lähtökohtana voi olla tieteellinen tutkimus tai jokin kehittämisprojekti (ei tapausselostuksia). Tarkoituksena on kuvata tutkimusta / kehittämisprojektia ja sen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi.

Myös yritykset voivat lähettää tieteellisiä abstrakteja arvioitavaksi.

Abstraktin rakenne:

Abstrakti lähetetään yhdistykselle painamalla abstraktilomakkeen alareunassa olevaa lähetä-painiketta. Abstrakti tulee olla lähetetty 05.12.2019 klo 24 mennessä. Abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 16.12.2019. Hyväksytty abstrakti antaa oikeuden yhdelle tekijöistä maksuttomaan osallistumiseen Valtakunnallisille Haavapäiville 2020. Majoitus- ja matkakuluja ei korvata, eikä iltajuhlaa. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan Valtakunnallisten Haavapäivien mobiilisovelluksessa.

Vuonna 2020 posterit ovat ePostereita.
Eli nyt ei tarvitse tulostaa ja kantaa paperi- tai kangaspostereita.

Hyväksytyn abstraktin tekijälle ilmoitetaan hyväksymisviestin yhteydessä ePosterin lähetysosoite.

ePosteri koostuu kuudesta (6) PowerPoint diasta. PowerPoint pohjan voi valita itse, esimerkiksi oman sairaanhoitopiirin tai yliopiston tunnuksilla taustoitettu pohja. Mutta ei kaupallisten yritysten pohjia. ePosterissa saa mainita kerran kauppanimen, muuten tuotteista / lääkinnällisistä laitteista/ lääkkeistä käytetään geneeristä ryhmää / vaikuttavaa ainetta sisältävää nimitystä, tai muu selkeä suomenkielinen määritelmä. 
Diojen suhde 16:9, fontti Calibri, minimifonttikoko 24, saa olla suurempikin.
Seuraavilla otsikoilla:

Dia 1: otsikkodia, posterin nimi ja tekijät yhteystietoineen
Dia 2: tausta ja tarkoitus
Dia 3: menetelmät ja aineisto
Dia 4: tärkeimmät tulokset ja havainnot
Dia 5: pohdinta ja johtopäätökset
Dia 6: keskeinen kirjallisuus ja kiitokset
Posteri voi sisältää kuvia ja taulukoita, mutta ne täytyy sisällyttää kuuteen diaan.
Valmis ePosteri tallennetaan pdf-muotoon ja lähetetään abstraktin hyväksymisviestissä olleen ohjeen mukaan.
Jos tulee kysyttävää ePosterin laatimisesta, voitte lähettää postia

ABSTRAKTILOMAKE