Haavahoidon YAMK opinnot

Tee haavahoidosta Sinulle ura!

Tule opiskelemaan YAMK tutkinto, joka kehittää laajasti haavahoidon kliinistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusosaamista.
Syksyn yhteishaussa 5.-19.9 2018 Savonia-ammattikorkeakoulussa on haussa Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito,
monimuotototeutus, 90 op.

Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Tarkempaa tietoa alla olevasta linkistä.
http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/syksyn-yhteishaku/sosiaali-ja-terveysala-ylempi-amk-hoitotyon

Lisätietoja:
Satu Kajander-Unkuri, lehtori, , 044 7856616
Salla Seppänen, koulutusvastuujohtaja, , 044 7856416