Auktorisoitu haavahoitaja

Haavahoitaja –nimike

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille. Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön asiantuntijuus haavanhoidon osalta ja lisätä hoitotyön arvostusta. Haavanhoidon erityisosaaminen tulisi nähdä sekä organisaation että potilaan etuna.

Haavahoitajanimikettä haetaan sähköisellä hakemuksella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajanimike -arviointityöryhmän jäsenet ovat:

  • Heli Kallio, puheenjohtaja
  • Ansa Iivanainen
  • Leena Berg
  • Salla Seppänen
  • Sirpa Paananen
  • Mervi Niskanen, hallituksen yhteyshenkilö

Seuraava hakuaika on syksyllä 2024. Auktorisointi- ja päivityshakemukset tehdään verkkosivuilla verkkoportfolion muodossa.

Haku- ja päivittämishakulomake löytyvät verkkoportfolio sivulta.