Suomen Haavanhoitoyhdistyksen järjestämät koulutukset

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää koulutuksia vuosittain. Suurin vuosittainen koulutus on Valtakunnalliset Haavapäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia ja monipuolisia teemoja. Lisäksi Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on järjestänyt aiemmin alueellisia koulutuspäivä muutaman kerran vuodessa eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Alueellisia koulutuspäiviä ei tällä hetkellä järjestetä – mutta uutena koulutusmuotona ovat tulleet valtakunnalliset webinaarit.

Valokuvaus ja videointi koulutuspäivillä

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen (SHHY) koulutuspäivillä otetaan valokuvia ja mahdollisesti videoita yhdistyksen käyttöön. Kuvia voidaan julkaista SHHY Facebook sivuilla, SHHY verkkosivuilla ja käyttää luennoitsijoiden esityksissä.