Hallituksen esittely


Lea Pulliainen 
Puheenjohtaja

Toimin yhdistyksen puheenjohtajana kuudetta, viimeistä vuotta. Koulutukseltani olen plastiikkakirurgian erikoislääkäri, LL. Olen valmistunut vuonna 2004 Kuopion Yliopistosta erikoislääkäriksi. Taustaltani olen myös sairaanhoitaja, opistotasoinen, ilman erikoistumista. Sairaanhoitajaksi valmistui Mikkelin Terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1988. Lääkäriliiton myöntämän haavahoidon erityispätevyyden sain vuonna 2018.

HUSn Puistosairaalan plastiikkakirurgian klinikassa olen työskennellyt vuodesta 2004 osastonlääkärinä. Painopistealueet ovat raaja-, sarkooma-, trans- ja haavatiimissä. Työskentelen paljon akuuttien traumojen ja lantion alueen kudospuutosten parissa. Olen HUSn Haavakeskuksen alipaineimuhoitotyöryhmän sekä painehaavatyöryhmän puheenjohtaja. Olen kouluttautunut Lean-valmentajaksi ja yritän osaltani sujuvoittaa potilaan hoitopolkua.

Heli Kallio
Varapuheenjohtaja

Olen työskennellyt sairaanhoitajana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 30 vuoden ajan. Sairaanhoitajaksi valmistuin 1991 erikoistuen sisätautien ja kirurgiseen sairaanhoitoon. Organisaatiossani olen toiminut päätoimisena haavahoitajana ja haavanhoidon kouluttajana vuodesta 2008 lähtien. Olin perustamassa sairaalan haavatyöryhmää sen aloittaessa toimintansa vuonna 2001 ja vuodesta 2004 olen toiminut työryhmän puheenjohtajana. Lisäksi toimin organisaatiossani käyttäjäasiantuntijajäsenenä erilaisissa hankintatyöryhmissä.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2006. Auktorisoidun haavahoitajan nimike minulle myönnettiin vuonna 2007, jonka olen sen jälkeen päivittänyt neljä kertaa, viimeksi vuonna 2022. Suomen Sairaanhoitajien myöntämän kliinisen hoitotyön erityispätevyyden haavanhoitoa koskien sain vuonna 2009, jonka olen sen jälkeen päivittänyt kaksi kertaa, viimeksi vuonna 2020. Työn ohella toimin Turun Amk:ssa haavanhoidon asiantuntijaerikoistumiskoulutusohjelman opiskelijoiden toisena vastuuopettajana.Yhdistyksen hallituksessa olen toiminut aiemmin vuosien 2007-2019 aikana ensin kuusi vuotta hallituksen jäsenenä, jonka jälkeen toiset kuusi vuotta varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan tehtävissä. Auktorisointityöryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana olen ollut vuodesta 2010 lähtien, jossa tehtävässä olen jatkanut hallituksesta poisjäännin jälkeenkin. Uutena tehtävänä vuosikokouksen 2024 valitsemana aloitin ensimmäisen kauden varapuheenjohtajan tehtävässä.

Mervi Niskanen
Sihteeri

Sh, auktorisoitu haavahoitaja, kliinisen hoitotyön erityispätevyys, haavahoito

Työskentelen Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, Lahdessa, asiantuntijasairaanhoitajana. Toimipaikkanani on kirurgian poliklinikka, haavakeskus.

Työhöni kuuluu välitön haavaa sairastavien potilaiden hoitotyö ja konsultointi sekä haavahoidon kehittäminen ja kouluttaminen koko hyvinvointialueella. Näihin sisältyy tammikuussa 2019 toimintansa aloittanut haavakeskus, painehaavojen ennaltaehkäisyn toimintamalli sekä haavapassikoulutuskokonaisuus. Vetovastuullani on keskussairaalan painehaavavastuuhenkilöiden verkosto sekä koko hyvinvointialueen haavahoidon asiantuntijaverkosto. Lisäksi toimin LAB ammattikorkeakoulussa asiantuntijaluennoitsijana haavahoidon eri osa-alueilla.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1994. Koko työurani olen työskennellyt haavahoidon parissa. Valmistuttuani plastiikkakirurgisella vuodeosastolla ja 2004 alkaen toimintojen yhdistyessä plastiikka-, mamma-, thorax ja verisuonikirurgisella vuodeosastolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kotisairaalassa työskentelin 2008-2015 välisen ajan. Palasin takaisin erikoissairaanhoitoon kirurgian poliklinikalle haavahoitajaksi syksyllä 2015.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä 2010-2011. Auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen sain 2013 ja kahdesti olen tämän päivittänyt. Kliinisen hoitotyön erityispätevyyden sain 2020, haavanhoidosta.

Toimin Suomen haavanhoitoyhdistyksen hallituksessa sihteerinä toisella kaudella, kuudetta vuotta.

Päivi Kuusisto
Rahastonhoitaja

Työskentelen Kymenhva:n Kymenlaakson Keskussairaalan medisiinisenosaston 7A palveluesimiehenä. Oman työni ohessa järjestän haavahoitoon liittyviä koulutuksia Kymenlaakson alueella yhdessä kollegojen kanssa. Konsultoin tarvittaessa haavanhoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä olen ollut Kymenhva:n sairaalapalvelujen haavatyöryhmän sekä Kymenlaakson alueellisen haavatyöryhmän puheenjohtaja. Sairaanhoitajaksi olen valmistunut 2002. Haavahoitajan erikoistumisopinnot suoritin Mikkelissä vuonna 2006 ja auktorisoinnin sain 2008, jonka olen päivittänyt 2011, 2015 ja 2019. Hallinnon ja johtamisen opinnot sairaanhoitaja YAMK suoritin 2011 Tampereella. Suomen haavanhoitoyhdistyksen jäseneksi liityin heti sairaanhoitajaopintojeni alkaessa, koska haavahoito kiinnosti kovin jo aiemmassa ammatissani perusterveydenhuollossa. Haavoja olen päässyt hoitamaan sairaaloissa ja avohoidossa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sisätaudeista kirurgiaan. Suomen haavanhoitoyhdistyksen rahastonhoitajaksi minut valittiin vuoden 2019 vuosikokouksessa ja seuraavalle kolmivuotiskaudelle vuonna 2022.

Marjaana Tuomisaari
Yritysvastaava

Työskentelen auktorisoituna haavahoitajana Porissa, Satakunnan hyvinvointialueella, Satasairaalan haavakeskuksessa. Olen koko urani ajan toiminut kirurgialla, ensin pitkään kolmivuorotyössä vuodeosastolla erikoissairaanhoidossa ja poliklinikkatyöhön siirryin työskentelemään vuonna 2011. Olen aktiivisesti kehittänyt haavanhoitoa Satasairaalassa muun työn ohessa ja hanketyönä. Uudet innovaatiot kiinnostavat minua ja haluan olla mukana suunnittelussa ja kehittämisessä potilaan näkökulmasta. Olen ollut Suomen Haavayhdistyksen hallituksessa viisi vuotta ja toimin yritysvastaavana ja Haava -lehden toimitusneuvostossa jäsenenä huolehtimassa mainos- ja ilmoitusvarauksista. Olen saanut suunnitella ja piirtää kolme viimeistä painehaavan ehkäisyyn liittyvää julistetta sekä piirtänyt yhdistyksen joulukortteja ja sarjakuvia Haava -lehteen. Näin olen saanut yhdistettyä harrastukseni hoitotyöhöni erittäin mielenkiintoisella tavalla.

Minna Silvennoinen
Yritysvastaava

Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut Tukielinkirurgian poliklinikalla, missä hoidetaan plastiikka-, mamma-, verisuoni- ja thoraxkirugisia potilaita. Sinus pilonidalis mini -invasiivisissa toimenpiteissä avustaminen ja ihokarvojen laserhoitojen tekeminen lisättiin haavahoitajien toimenkuvaan vuonna 2022.

Työajastani välitöntä haavaa sairastavan potilaan hoitotyötä ja konsultointia on suurin osa. Työhöni kuuluu kouluttamista, sekä kehittämistoimintaan osallistumista. Toimin haavatyöryhmän jäsenenä, sekä haavahoitotuotteiden hankintatyöryhmän asiantuntijajäsenenä.

Valmistuin lähihoitajaksi 2003 Pohjois- Karjalan ammattiopistosta ja sairaanhoitajaksi (AMK) Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Haavahoitajan erikoistumisopinnot suoritin Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2017. Auktorisoitu haavahoitaja- nimikkeen sain vuonna 2020, jonka päivitin nyt 2024.

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitukseen minut valittiin vuonna 2022. Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenenä aloitin keväällä 2023. Hallitusvuotena 2024 toimin toisena yritysvastaavana yhdistyksessä.

Jenna Niemi
Tiedotusvastaava

Olen sh, auktorisoitu haavahoitaja, Jenna Niemi Vantaalta. Työskentelen HUS Iho- ja allergiasairaalassa. Sairaanhoitaja AMK:ksi valmistuin vuonna 2014 ja siitä lähtien olen tehnyt aktiivisesti ja tiiviisti töitä haavaa sairastavien potilaiden hoitotyön ja sen kehittämisen parissa. Suoritin haavaerikoistumiskoulutuksen 30 op vuonna 2017. Valmistuin YAMK Hoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi, suuntautumisvaihtoehtona haavahoito keväällä 2021. Olen toiminut myös Terveyskylässä Ihotautitalon sekä Haavatalon projektikoordinaattorina kansallisessa ja moniammatillisessa työryhmässä. Lisäksi minulla on taustaa muusta projekti- ja tutkimustoiminnasta. Auktorisoitu haavahoitaja -nimike minulle myönnettiin vuonna 2024. Suomen haavanhoitoyhdistys ry hallituksen jäsenenä aloitin vuoden 2019 alusta tiedotusvastaavan roolissa ja toimin samassa roolissa nyt kuudetta vuotta.

Kati Hiisvirta
Hallituksen jäsen

Auktorisoitu haavahoitaja, kipsimestari, sh amk

Asun perheeni kanssa Nurmijärvellä.
Valmistuin kansainväliseksi sairaanhoitajaksi (Bachelor of Nursing, sh amk 210op) v. 2000, syventävät opintoni tein psykiatriasta.

Valmistuin kipsimestariksi (180op) ja haavahoidon asiantuntijaksi (30op) v. 2018. Auktorisoitu haavahoitaja -nimitys minulle myönnettiin v. 2022. Shhy:n hallituksen jäsenenä toimin nyt toista vuotta.

Olen työskennellyt julkisella sektorilla vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja päivystyksessä.
Yksityiseltä sektorilta minulla on kokemusta aiemmin lääkärikeskuksista.
Nykyisessä työpaikassani,  Kampin Terveystalossa,  olen työskennellyt vuodesta 2016 alkaen. Haavoja olen hoitanut koko työurani.
Nykyisessä työssäni työskentelen yksityisessä tapaturmapäivystyksessä päivystävänä sairaanhoitajana ja kipsimestarina, pidän haavahoitajan itsenäistä vastaanottoa sekä yhteisvastaanottoa haavahoidon erityispätevyyden omaavien erikoislääkäreiden kanssa. Konsultaatiot kuuluvat päivittäiseen työhöni. Pidän myös koulutuksia, annan asiantuntemustani haavanhoitotuotevalikoiman valinnassa ja kehitän haavahoitopotilaan hoitopolkua . Minulle on tärkeää ylläpitää ammattitaitoani haava- ja immobilisaatiohoitoon liittyen tutustumalla aina uusiin tuotteisiin ja julkaisuihin ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin.

Katson potilastani aina kokonaisuutena ja teen omalta osaltani aina kaikkeni taatakseni parhaan mahdollisen kokemuksen ja hoidon potilailleni. Ammatillisesti itseni haastaminen ja tiedon janoaminen haavoista ja immobilisaatiohoidosta on ajanut minut syventämään tietojani ja sitä kautta myös tarjoamaan entistä laadukkaampaa hoitoa potilailleni. Nautin tiimityöstä ja potilaskohtaamisista, mutta myös luentojen pitämisestä ja haavanhoitotyön kehittämisestä.

Ira Saarinen
Hallituksen jäsen

LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Työskentelen 50% työajasta Seinäjoen keskussairaalassa, ja lisäksi teen mm. haavatutkimusta Satakunnan hyvinvointialueella. Osa työajastani kuluu myös yksityisvastaanotolla. Olen valmistunut vuonna 2010 Helsingin yliopistosta erikoislääkäriksi. Olen saanut Lääkäriliiton myöntämän haavahoidon erityispätevyyden vuonna 2019. Vuonna 2023 väittelin tohtoriksi aiheenani kirurgiset komplikaatiot.

Työskentelen kliinisessä työssä haavapoliklinikan lääkärinä, ja tutkimustyössä tekoälyn käyttö haavahoidon apuna kiinnostaa minua erityisesti. Olen ensimmäistä vuotta haavayhdistyksen hallituksessa.