Mediekortet

Föreningen för Sårvård i Finland rf:s professionella tidskrift

Publiceringstidtabell 2024

Nr Utkommer Bokningsdag Materialdag Tema
1 vecka 8 29.12.2022 12.01.2023 Palliativ sårvård och smärtvård
2 vecka 21 29.03.2023 12.04.2023 Riksomfattande Sårvårdsdagar – Framtidens sårvård
3 vecka 42 23.08.2023 06.09.2023 Undertrycksbehandling av sår
4 vecka 50 18.10.2023 01.11.2023 Välfärdstjänster och företagande inom sårvård
– möjligheter och utmaningar

 

Annonsstorlekar och -priser

2. omslag 210 x 297 mm 1 300 €
3. omslag 210 x 297 mm 1 150 €
4. omslag (bakpärmen) 210 x 265 mm 1 300 €
Ledarartikelsida (sidan 4) 210 x 297 mm 1 150 €
2/1 sidor (uppslag) 420 x 297 mm 1 600 €
1/1 sida 210 x 297 mm 1000 €
1/2 sida horisontal 174 x 130 mm 600 €
1/2 sida vertikal 115 x 260 mm 600 €
1/4 sida 115 x 130 mm 500 €
1/8 sida 115 x 65 mm 300 €

OBS: Om en hel uppslagannons eller en sidas annons når till marginalen, behövs 3 millimeters klippningsreserv till alla kanter (bleed) och klipp.

Materialkrav

Tryckducklig PDF. Vår layoutservice kostar 150 € (+ moms 24 %).

Annonsmaterialet levereras via e-post

aineistopankki@gmail.com och ilmoitukset@shhy.fi

Reklamationer

Skriftligt inom 8 dygn efter publiceringen. Tidningens ansvar för fel i annonser begränsar sig till annonspriset.

Rabatter

Årsavtal -10 %. Annonser om stipendier och utbildningsdagar -50% av annonspriset.

Mediakortet (pdf)

Mediakortet 2024 (pdf)

Utgivare

Föreningen för Sårvård i Finland rf
(Suomen Haavanhoitoyhdistys ry)
FO-nummer: 1072762-5
Adress: PB 114, 00251 Helsingfors
e-post: infoshhy.fi

Redaktion

Chefredaktör
Sari Korhonen
e-post: paatoimittajashhy.fi

Sekreterare
Kielo Turtiainen

Annonser

Marjaana Tuomisaari
e-post: ilmoituksetshhy.fi
Beställningspris 60 €, moms 0 % / år (4 tidningar)
ISSN 1456-3037

Layout

Piia Viikari
e-post: aineistopankkigmail.com

Tryckeri

Premedia Helsinki Oy
Lämmittäjänkatu 2 A
00880 Helsinki
Tidningens storlek
A4 (210 x 297 mm)

Upplaga

2150 st.