Apurahan hakeminen

Hakulomakkeelle »

Suomen Haavanhoitoyhdistyksen apurahat

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry myöntää apurahoja henkilöjäsenilleen kaksi kertaa vuodessa. Kevään apurahahakemukset lähetetään yhdistykselle 1.6 mennessä ja syksyn apurahahakemukset 1.12 mennessä. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kesäkuussa ja joulukuussa. Apurahojen hakeminen ja mahdollinen saaminen edellyttää vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä. Lisäksi edellisen myönnetyn apurahan käyttötarkoituksesta tulee olla kulunut kaksi vuotta. Apurahan hakeminen tapahtuu täyttämällä sivun alareunassa oleva sähköinen lomake.

Jäsenetujen saaminen edellyttää vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä ja sitä, että edellisen vuoden jäsenmaksu on maksettu. Jäsenyys katsotaan alkaneen jäsenmaksun maksamisvuoden alusta lähtien.

SHHY:n hallitukselta on mahdollista hakea apurahaa seuraaviin koulutuksiin tai konferenssien osallistumismaksuun, ei matka- ja majoituskuluihin tai iltajuhlaan. Apurahoja myönnetään Valtakunnallisten Haavapäivien osallistumismaksuun, EWMA-konferenssin osallistumismaksuun, EPUAP-konferenssin osallistumismaksuun, yhteispohjoismaiseen NDFTF-konferenssin osallistumismaksuun tai kansalliseen DM- jalkasymposiumin osallistumiseen.

Hallitus voi harkinnan jälkeen myöntää osallistumismaksun suuruista apurahaa muuhun haavahoidon alaan liittyvään konferenssiin.

Hallitus voi myöntää osallistumismaksun suuruisia stipendejä niille SHHY:n jäsenille, joiden opinnäytetyöhön tai tutkimukseen liittyvä abstrakti tai esitelmä hyväksytään esitettäväksi EWMA- tai EPUAP-konferenssissa ja jotka eivät ole saaneet rahoitusta muulla tavoin järjestymään. Apurahaa voi hakea myös haavanhoidon kehittämiseen tai muuhun haavanhoitoon liittyvän koulutukseen.

Apurahan myöntämisperiaatteena ovat mm. hakijoiden ja eri konferenssien tasapuolisuus sekä yhdistyksen taloudellinen tilanne.

Apurahahakemusten määrät ilmoitetaan euroina (€).

Koulutukset, joihin apurahaa voi hakea

 • Valtakunnallisten Haavapäivien osallistumismaksuun (vähintään 5 kpl)
 • EWMA-konferenssin osallistumismaksuun (2 kpl)
 • EPUAP-konferenssin osallistumismaksuun (2 kpl)
 • Osallistumismaksun suuruista apurahaa muuhun haavanhoidon alaan liittyvään konferenssiin osallistumiseksi
 • Osallistumismaksun suuruista stipendiä niille yhdistyksen jäsenille, joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP- tai EWMA-konferensseissa ja jotka eivät ole saaneet rahoitusta muulla tavoin järjestymään.
 • Lisäksi apurahaa voi hakea haavanhoidon kehittämiseen tai muuhun haavanhoitoon liittyvään koulutuspäivään

Konferensseihin tai koulutuksiin apurahan saaneilta edellytetään artikkelin tai koulutuskoosteen kirjoittamista koulutustapahtuman sisällöstä ja sen annista omaa työtä koskien. Yhdistyksen www-sivuilta löytyvät ohjeet koulutuskoosteen laatimisesta ja koosteet julkaistaan www-sivuilla koulutuskoosteissa. Haava-lehden toimitusneuvosto päättää erikseen mahdollisista lehdessä julkaistavista koulutuskoosteista.

Artikkelista/ koosteesta tulee selvitä seuraavat asiat:

 • mitkä koulutuspäivät/ mikä konferenssi?
 • milloin järjestettiin ja missä?
 • mikä oli koulutuksen paras anti, mitä jäi mieleen?
 • mitä hyötyä koulutukseen osallistumisesta oli omaa työtä/ työyksikköä ajatellen?

Apurahan saajien laatimat koulutuskoosteet julkaistaan www-sivuilla koulutuskoosteissa.

Lähetä koulutuskooste info@shhy.fi/email] 4-6 viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä.

Haava-lehden toimitusneuvosto päättää erikseen mahdollisista lehdessä julkaistavista koulutuskoosteista.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry myöntää apurahoja henkilöjäsenilleen:

 • Koulutukseen: esim. kongressit, konferenssit, seminaarit ja kurssit
 • Opintomatkoihin
 • Tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • Julkaisuihin

Hakulomake