Tämä Tiivistelmä suosituksesta (Quick Reference Guide) on yhteenveto suosituksista ja hyvistä käytänteistä (good practice statements, GPS), jotka sisältyvät suositukseen the International Clinical Practice Guideline (2019 painos).

Tiivistelmä ladattavissa täältä (pdf).