Koulutus

Suomen Haavanhoitoyhdistys on jo perustamiskokouksessa sitoutunut kehittämään haavanhoidon osaamista ja täten toimimaan haavapotilaan hyväksi. Yhdistys on vahvistanut haavanhoitoon liittyvää osaamista Valtakunnallisten Haavapäivien ja alueellisten koulutusten, opetusmateriaalin tuottamisen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yhdistys tekee yhteistyötä terveydenhuollon koulutusta toteuttavien oppilaitosten ja muiden alan kansainvälisten ja kansallisten yhdistysten kanssa.