Hotus – Hoitotyön tutkimussäätiön hoitosuositus ”Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuisilla” on päivitetty 2023.

(mukaillen Hotuksen sivuilta täältä.)

Hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kansainväliseen suositukseen ja kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuva näyttö. Tähän näyttöön perustuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan sisältöä ohjaavien suositusten avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat henkilöt ja ehkäistä painehaavojen synty. Suomessa painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisymenetelmät vaihtelevat organisaatioittain tai jopa organisaatioiden sisällä.

Tämän kansallisen suosituksen perustana on aiemmin vuonna 2019 julkaistu kansainvälinen Painehaavojen/painevaurioiden ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan Hotus-hoitosuositus, jota on täydennetty ajantasaisella tutkimusnäytöllä kansalliset terveydenhuollon erityispiirteet huomioiden. Tämä hoitosuosituksen päivitys kohdistuu aikuispotilaiden painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen aikuisilla.

Hoitosuositus on laadittu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään hoitavat tai kohtaavat niitä aikuisia, joilla on riski saada painehaava. Tämä kansallinen hoitosuositus tulee toimimaan käytännön hoitotyön työkaluna laitos-, avo- ja kotihoidossa ja sen avulla on mahdollista vähentää painehaavojen esiintymistä.

Hoitosuositus & Hoitosuositus lyhennelmä

Klikkaa kuvaa avataksesi hoitosuositus (pdf)

Klikkaa kuvaa avataksesi hoitosuosituksen lyhennelmä (pdf)

Työryhmänkokoonpano

Puheenjohtaja ULLA-MARI KINNUNEN

Jäsenet

  • MAARIT AHTIALA
  • LEENA BERG
  • ANSA IIVANAINEN
  • SALLA SEPPÄNEN
  • TARJA TERVO-HEIKKINEN

Mentorit HANNELE SILTANEN ja KRISTIINA HEIKKILÄ