Teemat

Yhdistyksen ensimmäinen jäsenlehti Haava ilmestyi syksyllä 1998. Vuodesta 1999 lähtien lehdestä ilmestyy vuosittain neljä numeroa. Jokaisella lehdellä on ollut oma teema:

Haava 1/2024 Palliatiivinen haavanhoito ja kivunhoito
Haava 2/2024 Valtakunnalliset Haavapäivät 2024 – Tulevaisuuden haavanhoito
Haava 3/2024 Alipaineimuhoito
Haava 4/2024 Hyvinvointipalvelut ja haava-yrittäjyys – mahdollisuudet ja haasteet

Haava 1/2023 Haavan arviointi ja paikallishoito 
Haava 2/2023 Kokonaisvaltainen haavanhoito
Haava 3/2023 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 4/2023 Traumaattinen haava 

Haava 1/2022 Koulutus ja tutkimus
Haava 2/2022 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2022 Haavainfektiot
Haava 4/2022 Epätyypilliset haavat

Haava 1/2021 Potilaskeskeisyys
Haava 2/2021 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2021 Toimivat hoitoketjut
Haava 4/2021 Seksuaalisuus

Haava 1/2020 Alaraajahaavojen ennaltaehkäisy ja hoito
Haava 2/2020 Valtakunnalliset haavapäivät
Haava 3/2020 Diabeettisten jalkahaavojen ennaltaehkäisy ja hoito
Haava 4/2020 Painehaavojen ennaltaehkäisy ja kustannukset

Haava 1/2019 Sidosvalinta
Haava 2/2019 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2019 Moniammatillinen yhteistyö
Haava 4/2019 Haava ja sote

Haava 1/2018 Haava ja psyyke
Haava 2/2018 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2018 Teknologia
Haava 4/2018 Juhlanumero

Haava 1/2017 Geriatrinen haavapotilas
Haava 2/2017 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2017 Postoperatiiviset haavaongelmat
Haava 4/2017 Tutkimus

Haava 1/2016 Ravitsemus
Haava 2/2016 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2016 Palovammat
Haava 4/2016 Harvinaiset haavat

Haava 1/2015 Hygienia ja aseptiikka
Haava 2/2015 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2015 Kirjaaminen
Haava 4/2015 Juhlanumero, yhdistys 20 vuotta

Haava 1/2014 Kotihoito
Haava 2/2014 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2014 Haavan puhdistaminen
Haava 4/2014 Sattuu ja tapahtuu

Haava 1/2013 Haava diabeetikolla
Haava 2/2013 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2013 Akuutit haavat
Haava 4/2013 Painehaavat

Haava 1/2012 Haavainfektiot
Haava 2/2012 Valtakunnalliset Haavapäivät
Haava 3/2012 Tuki- ja painetuotteet
Haava 4/2012 Laskimoperäiset haavat

Haava 1/2011 Palovammat
Haava 2/2011 Opintopäivänumero
Haava 3/2011 Kevennysapuvälineet
Haava 4/2011 Haavauttavat ihotaudit

Haava 1/2010 Traumahaavat
Haava 2/2010 Opintopäivänumero
Haava 3/2010 Krooniset haavat
Haava 4/2010 Haavanhoitotuotteet

Haava 1/2009 Diabeetikon jalkahaavat
Haava 2/2009 Verisuonileikkauspotilaan haavat
Haava 3/2009 EWMA-kongressi
Haava 4/2009 Vatsa- ja rintakehän haavat

Haava 1/2008 Harvinaiset haavat
Haava 2/2008 Opintopäivät
Haava 3/2008 Haavakipu
Haava 4/2008 Moniammatillinen haavanhoito

Haava 1/2007 Haavan paikallishoito
Haava 2/2007 Haavanhoidon erityiskysymyksiä
Haava 3/2007 Leikkaushaava
Haava 4/2007 Haavanhoito ja mielenterveys

Haava 1/2006 Ikäihmisten haavanhoito ja ravitsemus
Haava 2/2006 Opintopäivänumero: Akuutit haavat
Haava 3/2006 Paikallishoito ja infektiot
Haava 4/2006 Kansainvälisyys

Haava 1/2005 Näyttöön perustuva tieto
Haava 2/2005 Opintopäivänumero: säärihaavapotilas
Haava 3/2005 Haavapotilaan ohjaus ja neuvonta
Haava 4/2005 10-vuotis juhlanumero

Haava 1/2004 Haavapotilaan kehokuva
Haava 2/2004 Diabeetikon jalkahaava
Haava 3/2004 Kysymyksiä ja vastauksia, sekä tutkimuksia
Haava 4/2004 Haavapotilaan hoito avoterveydenhuollon näkökulmasta

Haava 1/2003 Lapsipotilas ja haava
Haava 2/2003 Haavan etiologia ja paikallishoito
Haava 3/2003 Haavakivun hoidosta
Haava 4/2003 EPUAP 7. painehaavakongressi

Haava 1/2002 Palovamma jatkonumero
Haava 2/2002 Opintopäivä teema
Haava 3/2002 Haavapotilaan elämänlaatu
Haava 4/2002 Haavatutkimus

Haava 1/2001 Palovammanumero
Haava 2/2001 Akuutit haavat ja niiden komplikaatiot
Haava 3/2001 Infektoituneen haavan hoito
Haava 4/2001 Diabeettinen jalkahaava

Haava 1/2000 Säärihaava
Haava 2/2000 Akuutit haavat
Haava 3/2000 Painehaavojen jatkonumero
Haava 4/2000 5-vuotis juhlanumero

Haava 1/1999 Diabeetikon jalkahaava
Haava 2/1999 Haavojen uudet hoitomuodot
Haava 3/1999 Säärihaava
Haava 4/1999 Painehaava

Haava 1/1998 Haavan paranemisesta ja haavakivun hoidosta