Toimikunnat

Opintopäivätoimikunta

Valtakunnalliset Haavapäivät
Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä
Alueellinen koulutuspäivä

Jäsenet
Shhy Hallitus

Tutkimus- ja kehittämistoimikunta

Jäsenet
Shhy Hallitus

Kansainvälinen toimikunta

Jäsenet
Shhy Hallitus
Tarvittaessa kutsutut asiantuntijat

Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta ja verkkosivut

Sisältää yhteistyön yhdistysten ja organisaatioiden kanssa

Jäsenet
Shhy Hallitus

Auktorisointityöryhmä

Lisätietoja Auktorisoitu haavahoitaja -välilehden alta täältä.

Lehtitoimikunta

Lisätietoja Haava-lehti -välilehden alta täältä.