Toimikunnat

Opintopäivätoimikunta:
Valtakunnalliset Haavapäivät
Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä
Alueellisten koulutuspäivät

Sari Korhonen, pj
Heli Kallio
Lea Pulliainen
Tiia Repo

Abstraktityöryhmä

Leena Berg, pj
Heli Kavola
Arja Korhonen
Salla Seppänen 

Tutkimus-ja kehittämistoimikunta

Lea Pulliainen, pj
Kirsti Ahmajärvi
Maarit Ahtiala
Johanna Appelgren
Maria Honkala
Sari Korhonen
Kielo Turtiainen

Kansainvälinen toimikunta

Maarit Ahtiala, pj
Kisti Ahmajärvi
Lea Pulliainen
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija

Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta ja nettisivut
(sisältää yhteistyön muiden yhdistysten ja organisaatioiden kanssa)

Maarit Ahtiala, pj
Maria Honkala
Heli Kallio
Sari Korhonen
Tiia Repo

Auktorisointityöryhmä

Heli Kallio, pj
Ansa Iivanainen
Maire Kolimaa
Päivi Salminen-Peltola
Salla Seppänen, kutsuttu asiantuntija
Sirpa Paananen, kutsuttu asiantuntija

Haava-lehden toimitusneuvosto

Päätoimittaja
Ansa Iivanainen

Toimitusneuvoston sihteeri
Sari Ilmarinen

Toimitusneuvosto
Leena Berg
Heli Kallio
Arja Korhonen
Sari Korhonen
Opri Kuokkanen
Lea Pulliainen
Tiia Repo